European Month of Cyber Security

Kratší přednáška v rámci měsíce kybernetické bezpečnosti na Univerzitě obrany v Brně o vlivu chování koncových uživatelů na podnikovou bezpečnost.