Využití PowerPivot

PowerPivot je doplněk do aplikace Excel 2010, který uživatelům otvírá cestu do světa Self-Business Intelligence. Přístup Self-Business Intelligence dovoluje koncovým uživatelům jednoduše a rychle vstoupit do světa BI bez velkých znalostí. Mezi hlavní přínosy Self-BI patří:

 • Koncoví uživatelé si tvoří své vlastní BI aplikace pomocí nástrojů, které již znají (tedy Excel 2010)
 • Tyto jednotlivé aplikace se dají lehce a rychle upravovat bez velkých znalostí BI a vývoje
 • Vše se dá sdílet např. pomocí SharePoint 2010 a tedy i spravovat jako jakýkoli jiný obsah (využití, bezpečnost, verzování, upozornění na změny)
 • Analýzy mohou být obnovovány automaticky, a reflektovat změny zdrojových dat

Microsoft dodává PowerPivot ve dvou různých provedeních, jednak jako doplněk pro Excel 2010 (tj. PowerPivot for Excel) nebo také jako PowerPivot pro SharePoint, který rozšiřuje možnosti serveru SharePoint 2010 pro publikování a práci s aplikacemi vytvořenými pomocí PowerPivot. Samotné PowerPivot aplikace vypadají jako obyčejný sešit Excel, ale navíc obsahují metadata a data PowerPivot. Veškerá data jsou ukládána s vysokou kompresí a jsou uložena jako součást sešitu Excel. Proti samotné aplikaci Excel otevírá uživateli PowerPivot cestu k víceru datovým zdrojům, pokročilejším filtrům pomocí DAX, přístupu na data offline a v neposlední řadě také možnost pracovat s větším množstvím informací než v samotné aplikace Excel 2010.

02 PowerPivot 09

Zdrojem dat pro PowerPivot mohou být

 • Databáze (MS SQL, Oracle, Teradata a další)
 • Reporting služby
 • Excel sešity
 • Textové soubory
 • OLAP kostky

02 PowerPivot 08

PowerPivot dovoluje importovat tato data, filtrovat a třídit a to na mnoha milionech řádků, daleko za limitem aplikace Excel. V rámci PowerPivot je možné vytvářet relace mezi daty z různých zdrojů pomocí mapování sloupců. Tyto nové relace mohou být následně použity v kontingenčních tabulkách, grafech nebo jiných objektech. Veškerá data jsou ukládána s vysokou kompresí a jsou uložena jako součást sešitu Excel a jsou dostupná i v případě, že je uživatel offline. Data mohou být následně analyzována v kontingenčních tabulkách či grafech, navíc doplněná o průřezy či další výpočty pomocí DAX.

02 PowerPivot 07

DAX

Data Analysis Expressions (DAX) je jazyk používaný pro definice výpočtů v aplikacích PowerPivot a tabulkových modelů vytvořených pomocí SQL Server Data Tools. DAX funkce poskytují filtrování pro výpočty nad daty pocházejícími z více tabulek, dále práci s vztahy a také provádí dynamické agregace.

Syntaxe DAX je podobná klasickým vzorcům známým z aplikace Excel. Kde se DAX a Excel liší je přístup k datům, kdy DAX využívá tabulky a sloupce, zatímco Excel rozsah buněk.

02 PowerPivot 06

S pomocí DAX je možné jednoduše vytvářet agregace bez velkých znalostí OLAP konceptů nebo databázového schématu. Navíc díky využití výpočtů prováděných v paměti můžete velmi rychle prohledávat data a provádět výpočty nad velkým množstvím sloupců nebo tabulek.

Nové možnosti PowerPivot díky SQL 2012

Nový SQL Server 2012 přináší opět mnoho změn jak pro administraci a vývoj, tak i pro Business Intelligence. Jednou z velkých novinek je PowerView (dostupné na SharePoint 2010 a SQL 2012), které posouvá hranice Self-BI ještě o něco dále. Doplnění se dočkal s verzí SQL 2012 i PowerPivot. Mezi hlavní nové funkce u verze 2012 patří

 • Hierarchie (Hierarchies) – Schopnost vytvářet uživatelem definované hierarchie otvírá nové možnosti pro návrh více intuitivních navigačních možností pro jednotlivé uživatele data.
 • Náhledy (Perspectives) – Možnost definovat části modelu pro jednoduchý pohled na data, které je možné tvořit zejména pro jednotlivé skupiny uživatelů nebo obchodní scénáře. Pomocí náhledů je možné se jednoduše orientovat i ve velkých objemech dat.
 • Nové DAX funkce – TOPN, DistinctCount a jiné.
 • V rámci nastavení reportů je možné předdefinovat volby pro další klientské nástroje jako třeba PowerView.
 • Mezi další patří například diagram view, calculation area, podpora pro více vztahů.
 • V rámci integrace s SharePoint 2010 se objevuje možnost využít PowerShell pro konfiguraci.
 • Nástroj PowerPivot Configuration Tool pro snadnější nasazení PowerPivot pro SharePoint.
 • Nové server Health Rules.

02 PowerPivot 05

Instalace PowerPivot pro SharePoint 2010

PowerPivot pro SharePoint je dostupný jako součást instalace SQL Server 2008 R2 (a nově také 2012). Samotná instalace je poměrně jednoduchá, jedná se o volbu v instalátoru SQL Serveru, kde si můžeme vybrat zda-li instalovat doplněk do existující SharePoint farmy, nebo jej instalovat na nový server. Součástí instalace PowerPivot jsou analytické služby SQL serveru (pro které je vhodné vytvořit v Active Directory servisní účet).

02 PowerPivot 01

Po instalaci SQL služby je nutné zkonfigurovat i SharePoint prostředí, počínaje vytvořením tzv. servisních aplikací. Pro správné využití PowerPivot je nutné vytvořit několik servisních aplikací počínaje SQL Server PowerPivot Service Application. Dále je nutné vytvořit a zkonfigurovat servisní aplikaci Excel Services Application. V rámci konfigurace je nutné nastavit hlavně tzv. Trusted Locations, což je úložiště důvěryhodných Excel sešitů (adresa Vašeho SharePoint serveru). Na rozdíl od služby Excel služba PowerPivot neumí přistupovat na sešity uložené mimo SharePoint prostředí. Při využití PowerPivot je vhodné upravit maximální velikost souboru v nastavení webových aplikací (jako výchozí hodnota je nastaveno 50MB).

02 PowerPivot 02 02 PowerPivot 03

Závěrem

PowerPivot je doplněk do aplikace Excel 2010, který umožňuje uživatelům využívat analytické procesy na lokálním PC a pracovat s velkými bloky dat. Aplikace PowerPivot je možné sdílet pomocí SharePoint 2010 serveru, kdy mohou být nahrány do galerií. Tento doplněk je k dispozici zdarma ke stažení na stránkách Microsoftu. V případě sdílení PowerPivot dat pomocí SharePoint 2010 je však situace diametrálně odlišná, protože pro využití PowerPivot na SharePoint 2010 potřebujeme licence SharePoint Server Enterprise CAL a také Enterprise licenci SQL Serveru 2008 R2. V případě využití SQL Server 2012 je PowerPivot pro SharePoint dostupný v edicích Business Intelligence a Enterprise.