FAST Search a jeho přínosy

Schopnost rychlého vyhledávání informací řadíme mezi jeden z klíčových požadavků pro efektivní práci. Onou rychlostí zde přitom nemyslíme primárně to jak rychle jsou nám výsledky hledání vypsány na obrazovku po kliknutí na tlačítko „Vyhledat“, ale spíše to jak rychle jsou nové dokumenty a záznamy do výsledků hledání zařazeny. Samozřejmostí je rovněž požadavek na komplexnost a jednotnost, tedy schopnost centrálního vyhledávání v rámci všech firemních datových úložišť, jako jsou souborové servery, databáze, webové a LOB aplikace.

Microsoft dnes nabízí několik variant produktů pro podnikové vyhledávání obsahu (tzv. Enterprise Search) postavených či integrovaných do platformy SharePoint 2010, mezi kterými si můžeme zvolit v závislosti na požadovaných funkcích, množství dat a zdrojích pro indexaci, jmenovitě Search Server Express 2010, Search Server 2010 či přímo samotný SharePoint 2010 (s výraznými rozdíly v rámci možností vyhledávání u verzí Foundation či Server).

Nejpokročilejším produktem pro vyhledávání z této rodiny je FAST Search Server 2010, který, oproti Search Serveru či SharePoint Serveru (znalci vědí, že je to téměř totéž, tedy co se vyhledávání týče) rozšiřuje schopnosti vyhledávání a indexace dat ještě o další nové funkce a možnosti většího škálování.

FAST Search Server 2010 rozšiřuje vyhledávání v klasickém SharePointu 2010 (Search Serveru 2010) zejména o:

  • Schopnost rychlého indexování velkých objemů dat (řádově stovky milionů dokumentů).
  • Vyhledávání dle kontextu uživatele (přizpůsobení výsledků hledání, např. doporučených výsledků, v závislosti na uživateli provádějícím hledání).
  • Pokročilou lingvistickou a textovou analýzu dat umožňující rozpoznat klíčové informace v dokumentech (např. jména osob, geografické názvy a mapová data, jména společností, použitý jazyk či vlastní, v rámci organizace používané a definované slovníky termínů) a automaticky je přiřadit k dokumentům jako metadata, dle kterých je následně možné nalézat vazby mezi dokumenty na základě jejich obsahu a filtrovat výsledky hledání.
  • Rychlé ukázky obsahu, tedy náhledy nalezených dokumentů (Thumbnail Preview) ve výsledcích hledání. Tato funkce využívá sadu služeb Office Web Apps (Word Viewing Service, Excel Services, PowerPoint Broadcasting Service) k zobrazování náhledů dokumentů přímo na stránkách výsledků hledání a umožňuje tak grafickou vizualizaci nalezených dat.
  • Rozšiřitelnou vyhledávací platformu s možností tvorby specifických aplikací zaměřených na vyhledávání obsahu.

K shlédnutí doporučujeme videa na této stránce: http://sharepoint.microsoft.com/en-us/pages/Videos.aspx?VideoID=17.

Continue reading