Optimalizace nastavení SQL Serveru pro SharePoint 2010/2013

Při nasazení SharePoint Server 2010 nebo 2013 je jedním ze základních stavebních kamenů celé farmy i SQL Server, který nabízí nepřeberné množství konfiguračních položek. Pro optimální výkon celého prostředí je vhodné nastavit některé konfigurační volby tak, aby vyhovovaly právě SharePoint serveru. Mnohdy jsou tyto volby odlišné od těch, které bychom chtěli mít pro jiné produkční systémy, proto je také doporučeno pro nasazení SharePoint serveru mít dedikovaný SQL Server.

Auto Create and Update Statistics

Každá databáze vytvořená na SQL Serveru má několik „auto“ vlastností, které mají vliv na výkon dané aplikace. U všech SharePoint databází (konfigurační, servisní, obsahové) je vhodné nastavit tuto volbu na false, alespoň taková informace je k dispozici na stránce technet.microsoft.com. SharePoint server si řeší údržbu databáze pomocí Healt Analyzer pravidla, které je spouštěno každý den a stará se právě o statistiky na jednotlivých databázích. Toto pravidlo ale pouze volá uloženou proceduru, která není v každé SharePoint databázi a u takových je vhodné nechat tyto volby nastavené na true.

Continue reading

FAST Search a jeho přínosy

Schopnost rychlého vyhledávání informací řadíme mezi jeden z klíčových požadavků pro efektivní práci. Onou rychlostí zde přitom nemyslíme primárně to jak rychle jsou nám výsledky hledání vypsány na obrazovku po kliknutí na tlačítko „Vyhledat“, ale spíše to jak rychle jsou nové dokumenty a záznamy do výsledků hledání zařazeny. Samozřejmostí je rovněž požadavek na komplexnost a jednotnost, tedy schopnost centrálního vyhledávání v rámci všech firemních datových úložišť, jako jsou souborové servery, databáze, webové a LOB aplikace.

Microsoft dnes nabízí několik variant produktů pro podnikové vyhledávání obsahu (tzv. Enterprise Search) postavených či integrovaných do platformy SharePoint 2010, mezi kterými si můžeme zvolit v závislosti na požadovaných funkcích, množství dat a zdrojích pro indexaci, jmenovitě Search Server Express 2010, Search Server 2010 či přímo samotný SharePoint 2010 (s výraznými rozdíly v rámci možností vyhledávání u verzí Foundation či Server).

Nejpokročilejším produktem pro vyhledávání z této rodiny je FAST Search Server 2010, který, oproti Search Serveru či SharePoint Serveru (znalci vědí, že je to téměř totéž, tedy co se vyhledávání týče) rozšiřuje schopnosti vyhledávání a indexace dat ještě o další nové funkce a možnosti většího škálování.

FAST Search Server 2010 rozšiřuje vyhledávání v klasickém SharePointu 2010 (Search Serveru 2010) zejména o:

 • Schopnost rychlého indexování velkých objemů dat (řádově stovky milionů dokumentů).
 • Vyhledávání dle kontextu uživatele (přizpůsobení výsledků hledání, např. doporučených výsledků, v závislosti na uživateli provádějícím hledání).
 • Pokročilou lingvistickou a textovou analýzu dat umožňující rozpoznat klíčové informace v dokumentech (např. jména osob, geografické názvy a mapová data, jména společností, použitý jazyk či vlastní, v rámci organizace používané a definované slovníky termínů) a automaticky je přiřadit k dokumentům jako metadata, dle kterých je následně možné nalézat vazby mezi dokumenty na základě jejich obsahu a filtrovat výsledky hledání.
 • Rychlé ukázky obsahu, tedy náhledy nalezených dokumentů (Thumbnail Preview) ve výsledcích hledání. Tato funkce využívá sadu služeb Office Web Apps (Word Viewing Service, Excel Services, PowerPoint Broadcasting Service) k zobrazování náhledů dokumentů přímo na stránkách výsledků hledání a umožňuje tak grafickou vizualizaci nalezených dat.
 • Rozšiřitelnou vyhledávací platformu s možností tvorby specifických aplikací zaměřených na vyhledávání obsahu.

K shlédnutí doporučujeme videa na této stránce: http://sharepoint.microsoft.com/en-us/pages/Videos.aspx?VideoID=17.

Continue reading

Využití PowerPivot

PowerPivot je doplněk do aplikace Excel 2010, který uživatelům otvírá cestu do světa Self-Business Intelligence. Přístup Self-Business Intelligence dovoluje koncovým uživatelům jednoduše a rychle vstoupit do světa BI bez velkých znalostí. Mezi hlavní přínosy Self-BI patří:

 • Koncoví uživatelé si tvoří své vlastní BI aplikace pomocí nástrojů, které již znají (tedy Excel 2010)
 • Tyto jednotlivé aplikace se dají lehce a rychle upravovat bez velkých znalostí BI a vývoje
 • Vše se dá sdílet např. pomocí SharePoint 2010 a tedy i spravovat jako jakýkoli jiný obsah (využití, bezpečnost, verzování, upozornění na změny)
 • Analýzy mohou být obnovovány automaticky, a reflektovat změny zdrojových dat

Microsoft dodává PowerPivot ve dvou různých provedeních, jednak jako doplněk pro Excel 2010 (tj. PowerPivot for Excel) nebo také jako PowerPivot pro SharePoint, který rozšiřuje možnosti serveru SharePoint 2010 pro publikování a práci s aplikacemi vytvořenými pomocí PowerPivot. Samotné PowerPivot aplikace vypadají jako obyčejný sešit Excel, ale navíc obsahují metadata a data PowerPivot. Veškerá data jsou ukládána s vysokou kompresí a jsou uložena jako součást sešitu Excel. Proti samotné aplikaci Excel otevírá uživateli PowerPivot cestu k víceru datovým zdrojům, pokročilejším filtrům pomocí DAX, přístupu na data offline a v neposlední řadě také možnost pracovat s větším množstvím informací než v samotné aplikace Excel 2010.

02 PowerPivot 09

Continue reading

Integrace SharePoint 2010 a SQL Server Reporting Services

Jedním z pilířů Microsoft Business Intelligence jsou SQL Server Reporting Services. Jedná se o komplexní platformu pro generování sestav z mnoha datových zdrojů, jako je:

 • SQL Server
 • Oracle
 • DB2
 • SAP
 • Hyperion
 • SharePoint atd.

01ssrs01Při instalaci SSRS je nutné zvolit, jestli chceme, aby běžely v tzv. nativním režimu, nebo byly integrovány s platformou SharePoint. V tomto článku si ukážeme, jak propojit SSRS a SharePoint 2010.

Tento režim integrace lze měnit i po konfiguraci Reporting Services.

Nativní režim SSRS umožňuje instalaci nezávisle na SharePoint platformě. Pro správu prostředí poté můžeme využít webovou aplikaci Report Manager.

Při instalaci SSRS v integrovaném režimu, což je varianta kterou v následujících odstavcích popisujeme, je tato aplikace vypnuta a správa probíhá na straně SharePoint. V tomto režimu jsou všechny reporty ukládány přímo do SharePoint dokumentových knihoven a tím jsou dostupné příslušným uživatelům. Navíc v tuto chvíli celé zabezpečení stojí na straně SharePoint a nemusíme tedy zvlášť nastavovat SSRS a SharePoint skupiny zabezpečení.

Na straně SharePoint musí být nainstalován SQL Server Reporting Services Add-in, o tuto operaci se postará sám instalátor SharePoint v rámci instalace prerekvizit. Všechny tyto prerekvizity jsou stahovány během instalace z internetu, v případě že byste chtěli jednotlivé komponenty instalovat ručně, najdete tento addin jako součást SQL Server 2008 R2 Feature Pack.

Continue reading