Využití PowerPivot

PowerPivot je doplněk do aplikace Excel 2010, který uživatelům otvírá cestu do světa Self-Business Intelligence. Přístup Self-Business Intelligence dovoluje koncovým uživatelům jednoduše a rychle vstoupit do světa BI bez velkých znalostí. Mezi hlavní přínosy Self-BI patří:

  • Koncoví uživatelé si tvoří své vlastní BI aplikace pomocí nástrojů, které již znají (tedy Excel 2010)
  • Tyto jednotlivé aplikace se dají lehce a rychle upravovat bez velkých znalostí BI a vývoje
  • Vše se dá sdílet např. pomocí SharePoint 2010 a tedy i spravovat jako jakýkoli jiný obsah (využití, bezpečnost, verzování, upozornění na změny)
  • Analýzy mohou být obnovovány automaticky, a reflektovat změny zdrojových dat

Microsoft dodává PowerPivot ve dvou různých provedeních, jednak jako doplněk pro Excel 2010 (tj. PowerPivot for Excel) nebo také jako PowerPivot pro SharePoint, který rozšiřuje možnosti serveru SharePoint 2010 pro publikování a práci s aplikacemi vytvořenými pomocí PowerPivot. Samotné PowerPivot aplikace vypadají jako obyčejný sešit Excel, ale navíc obsahují metadata a data PowerPivot. Veškerá data jsou ukládána s vysokou kompresí a jsou uložena jako součást sešitu Excel. Proti samotné aplikaci Excel otevírá uživateli PowerPivot cestu k víceru datovým zdrojům, pokročilejším filtrům pomocí DAX, přístupu na data offline a v neposlední řadě také možnost pracovat s větším množstvím informací než v samotné aplikace Excel 2010.

02 PowerPivot 09

Continue reading