The SQL Server Agent service terminated unexpectedly. It has done this 37892 time(s).

Counter se nám docela slušně rozběhl, služba SQL Agent se neustále automaticky restartovala, a všechny plánované úlohy přestaly fungovat – jako popis problému od zákazníka je to i poměrně dostatečné množství informací, často pracujeme s mnohem méně informacemi.

Celý problém ležel úplně jinde, jen se trochu hůř hledal. Agent se spustil a vypnul, a tak pořád dokola. V SQL Error logu nebyla žádná chyba, v agent logu taky ne, v Event logu byla pouze informace o službě, která se neočekávaně vypnula. Velkou výhodou v tuto chvíli bylo spuštění SQL agenta přes příkazovou řádku, v tu chvíli se totiž objevil zdroj všech problémů – PowerShell a poslední Windows Update. Jedná se o dva update, které způsobily problém a to KB3163245 a KB3163251. Po jejich instalaci nebylo možné spustit PowerShell, a protože SQL Server Agent obsahuje i PowerShell subsystém, tak pád PowerShell sebou nesl i pád celé služby SQL Agenta.

Reinstalace obou update vyřešila problém a SQL Agent funguje bez problémů.

PowerShell